PicsArt

218994 դիտում

241 հետևորդ

14 ակտիվ աշխատանքներ

270 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին PicsArt

PicsArt, which has now become synonymous with photo editing, is the world’s top creative platform for social editing with more than 130 million monthly active users and influencers. The PicsArt app is available in 30 languages for free and as a subscription on iOS, Android, and Windows devices. The company has offices and teams across the world in San Francisco, Los Angeles, Yerevan, Beijing, Moscow... The company is backed by top tier VCs.

Moreover, it was one of the top 20 most downloaded apps in 2019.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 200 և ավելի

Գտնվելու վայրը: 41a Հալաբյան փողոց, Երևան, Հայաստան

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (14)

PicsArt is looking for more and more professionals experienced in AWESOMENESS

PicsArt is looking for more and more professionals experienced in AWESOMENESS
It's a unique opportunity!

Find your Job and send your CV now!

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Getting Groovy with PicsArt

Who says office life has to be boring?

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

41a Հալաբյան փողոց, Երևան, Հայաստան
(011) 512-123