Director, Content Programming and Marketing

Վերջնաժամկետ՝ 12 Հոկտեմբեր 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ/ PR

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

PicsArt is looking for a Director, Content Programming & Marketing to help us engage and retain our global user base through a variety of qualitative and quantitative content initiatives. You will work closely with our global marketing and product organizations across our 400-person org and five offices to pursue world class content programming and content engagement strategies.

 

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Lead a team of content marketers against a series of content engagement initiatives including but not limited to global and local research;
 • Execution of content for; consumer trends, hashtags, featured content, curated content, challenges, and product marketing within content experience and premium content experience;
 • Partner closely with the brand, creative, product and business teams to develop strategies for new content and premium content-related product launches, seasonal events, regional/country-specific events and holidays;
 • Support our brand expansion strategies by country and geo through content marketing
 • Continue to refine and expand our organic and localized content and premium content strategies across in-app, web site, marketing touchpoint and partner property experiences;
 • Develop methodologies and best practices to collect accurate, and actionable, data on our content, challenges and users engaging with our content, all by platform and region 
 • Translate data into clear and valuable information that drives intelligent content-related business decisions toward content strategy & mission;
 • Deliver actionable insights by synthesizing information from content analysis, market research, competitor analysis.
 • Test and provide proactive insights and analysis on strategic challenges and new content marketing opportunities.
 • Evolve and lead a young and motivated marketing team and partner with other key business units to achieve company goals surrounding content engagement, and retention;
 • Research, evaluate and implement technology solutions and tools to help us accelerate our content marketing (reporting, data aggregation, optimization, etc).
 • Stay on top of industry trends and competitive landscape to quickly act on opportunities as they come up. 
 • Leverage existing and build new relationships with potential partners, esp. among platform and content partnerships relevant for our audience;
 • Work with VP Growth Marketing, leadership, marketing and finance teams to conduct analysis and craft stories to support content strategy for management and board meetings;
 • Work with product, curation team, AI and other teams to surface the best network content and with community team to support interest-based content initiatives

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • 8+ years experience in internet, digital, content and/or product marketing oriented roles – candidates with underpinnings in marketing analytics and technology highly favorable;
 • Experience with setting content strategy and managing a growing local and global team;
 • Strong familiarity with social media and trend research;
 • Ability to work and excel within a matrixed organization and thrive in a fast-paced, ever-changing, collaborative team environment;
 • Ability to stay ahead of trends and adapt to a constantly changing digital landscape;
 • Outstanding communication skills, both written and verbal, ability to communicate with stakeholders, marketing team and users;
 • Ability to develop a vision/strategy that instills trust and drives awareness across the company and with key executives;
 • Excellent multi-tasker, project manager with a desire to learn about and experience new cultures;
 • Experience working in globally distributed, mid-to late-stage start-up environments preferred;
 • Experience in consumer tech/mobile app space strongly preferred; 
 • Bachelor’s Degree in marketing, economics, or business related, MBA a plus

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

If you are interested in this position, please follow the link here.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://picsart.com/

Հեռախոսահամար` (011) 512-123

Հասցե՝ 41a Հալաբյան փողոց, Երևան, Հայաստան

Գտնել սոց․ կայքերում