Engineering Manager

Վերջնաժամկետ՝ 30 Սեպտեմբեր 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Այլ ՏՏ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

PicsArt is looking for a senior, delivery focused Engineering Manager to join its team. As an Engineering Manager at PicsArt, your main responsibility is the people/engineering staff you support: ensuring that they are growing as engineers, doing valuable work and generally having a great time at PicsArt. You will have the opportunity to influence the culture, facilitate technical delivery and work with your team on strategy and execution.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Plan, coordinate, execute, deliver and release the product and its features;
 • Help set and fulfill the engineering hiring plan for the team, including sourcing, screening, and interviewing;
 • Help set team goals and direction while ensuring that they align with the goals of the larger organization;
 • Mentor and grow the team while keeping them engaged and focused on the product and company vision;
 • Grow a healthy, collaborative engineering culture in line with the company values;
 • Represent the team in planning and product meetings;
 • Meet with the rest of the engineering management team to align engineering-wide priorities;
 • Advocate and advance modern, agile software development practices and help develop and evangelize great engineering and organizational practices;
 • Manage progress, risks, and issues with teams and stakeholders;
 • Communicate with stakeholders and the wider community to explain what’s going on.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • BS, MA or PhD in Math, Economics, Statistics, Engineering, Computer Science, or other quantitative field;
 • Proven experience in an engineering management role;
 • Proven experience in Mobile engineering;
 • Proven experience in optimizing software processes to ensure teams are always running efficiently and constantly striving to improve;
 • Experience in leading, managing, coaching and mentoring software developers towards delivering timely, high-quality software together with them;
 • Experience in an agile development environment;
 • Love to develop and grow people and have a track record to do it;
 • Excellent written and verbal communication skills;
 • Highly organized. Worked with many people in a fast-moving company, strong organizational skills—both for yourself and for the team;
 • Advanced written and verbal English communication skills.

Մասնագիտական հմտություններ

Ծրագրավորում

Անձնական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Հաղորդակցություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

If you are interested in this position, please follow the link here.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://picsart.com/

Հեռախոսահամար` (011) 512-123

Հասցե՝ 41a Հալաբյան փողոց, Երևան, Հայաստան

Գտնել սոց․ կայքերում