Կայքում տեղադրված է 0 ակտիվ վականսիա:Վերջինը բեռնվել է
 

Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

   Քաղաք:  Երևան
Պրեզենտացիա:
    
   Հասցե:
Տիգրան Մեծի 17
   Հեռախոսահամար:   (374 1) 59 70 49
   Վեբ հասցե:  www.armspu.am
   Էլ-փոստ:  
Նկարագրություն: Շրիֆտի չափսը:

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը, լինելով հանրապետության մանկավարժական կադրեր պատրաստող մայր բուհը, 2004-2005 ուստարվանից իրականացնում է եռաստիճան (բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա) կրթական համակարգ` համապատասխան ուսումնական պլաններով ու ծրագրերով: Ուսման ժամկետը բակալավրիատում 4 տարի է, մագիստրատուրայում` մինչև 2 տարի:

 Առկա և հեռակա ուսուցմամբ համալսարանում սովորում է շուրջ 14 000 ուսանող: Համալսարանում սահմանված է 25 անվանական կրթաթոշակ:

 Մանկավարժական համալսարանն ունի ավագ դպրոց- վարժարան Երևանում:

Ֆակուլտետներ
 
Բանասիրական
Պատմության և իրավագիտության
Սկզբնական կրթության
Հատուկ կրթության
Կրթության  հոգեբանության և սոցիոլոգիայի
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի
Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության
Օտար լեզուների
Գեղարվեստական կրթության        
Կուլտուրայի
 
Համահամալսարանական ամբիոններ `
Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն 59-70-19
Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 59-70-73
Շախմատի և սպորտի 59-70-67
Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն 59-70-65
Տնտեսագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիայի ամբիոն 59-70-39
Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոն 59-70-83
Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոն 59-70-47
Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոն 59-70-32
 
 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
 
1. Մաթեմատիկա
2. Ֆիզիկա
3. Քիմիա
4. Կենսաբանություն
5. Աշխարհագրություն
6. Էկոլոգիական քիմիա (Բնապահպանություն
և բնօգտագործում)
7. Բնապահպանություն և էկոլոգիա
8. Պատմություն
9. Իրավագիտություն (մանկավարժություն)
10. Լրագրություն (հեռուստալրագրություն)
11. Լրագրություն (ռադիոլրագրություն)
12. Հայոց լեզու և գրականություն
13. Անգլերեն լեզու և գրականություն
14. Գերմաներեն լեզու ու գրականություն
15. Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն
16. Իսպաներեն լեզու և գրականություն
17. Մշակութաμանություն
18. Ռուսաց լեզու և գրականություն
19. Սոցիալական աշխատանք
20. Ինֆորմատիկա
21. Բնագիտություն
22. Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն
23. Երաժշտական կրթություն
24. Կերպարվեստ և գծագրություն
25. Կերպարվեստ և գծագրություն (գծագրություն)
26. Մանկավարժություն և հոգեբանություն
27. Մանկավարժություն և հոգեբանություն
(նախադպրոցական)
28. Զինվորական մանկավարժություն և
հոգեբանություն
29. Մանկավարժություն և մեթոդիկա
(տարրական կրթություն)
30. Մանկավարժություն և մեթոդիկա
(տարրական կրթություն, ռուսաց լեզվի
ուսուցմամբ)
31. Մանկավարժություն և մեթոդիկա
(նախադպրոցական կրթություն)
32. Սոցիալական մանկավարժություն
33. Տիֆլոմանկավարժություն
34. Սուրդոմանկավարժություն
35. Օլիգոֆրենոմանկավարժություն
36. Լոգոպեդիա
37. Հատուկ հոգեբանություն
38. Շտկող մանկավարժություն և հատուկ
հոգեբանություն (էրգոթերապիա)
39. Շտկող մանկավարժություն և հատուկ
հոգեբանություն (նախադպրոցական)
40. Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա
41. Կիրառական արվեստ
42. Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսություննե-
րի ռեժիսուրա, հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա)
43. Պարարվեստ (ժողովրդական և դասական պա-
րեր, ժամանակակից պարահանդեսային պարեր)
44. Գրադարանային-տեղեկատվական
աղբյուրներ
45. Սոցիալ-մշակութային գործունեություն
(թանգարանային գործ և հուշարձանների
պահպանություն)
46. Սոցիալ-մշակութային գործունեություն
(փողային և էստրադային նվագախմբի
ղեկավարում)
47. Սոցիալ-մշակութային գործունեություն
(ժողգործիքների նվագախմբերի
ղեկավարում)
48. Սոցիալ-մշակութային գործունեություն
(գեղարվեստական լուսանկարչություն)
49. Սոցիալ-մշակութային գործունեություն
(կառավարում` մենեջմենթ)
50. Սոցիալ-մշակութային գործունեություն
(գեղարվեստական լուսանկարչություն,
օպերատորություն)
51. Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն
52. Հագուստի մոդելավորում


Ուղարկիր ընկերոջդ Հրապարակվող տարբերակ
   
Տեղադրել վականսիա Ավելացնել ռեզյումե
 
© 2009 “Staff.am”. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են.
Հոսթինգի համար հոգ է տանում ”SERV.AM”
 
Կոնտակտ:
Հեռախոս: 060 27 00 43
Էլ-փոստ: contact@staff.am