Envirotech

Envirotech

Ոլորտ` Ծառայություններ

36257 դիտում

6 հետևորդ

3 ակտիվ աշխատանքներ

16 ընդհանուր աշխատանքներ

Տեղադրված աշխատանքներ

Անգլերեն Տիրապետող Վաճառքի Ներկայացուցիչ

Envirotech

Մշտական
Երևան

06 Սեպտեմբեր 2019

Market Analyst

Envirotech

Մշտական
Երևան

07 Սեպտեմբեր 2019

English Speaking Sales Representative (Morning shift)

Envirotech

Մշտական
Երևան

18 Սեպտեմբեր 2019

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://envirotech.am

Հեռախոսահամար` (077) 585338

Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Envirotech սոց․ կայքերում