MOGO UCO LLC

61276 դիտում

40 հետևորդ

Ընկերության մասին MOGO UCO LLC

MOGO UCO LLC is a member of the MOGO AS group, which was founded in 2012. We work in Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Romania, Bulgaria, Moldova, Poland, Albania. MOGO provides car loans and loans secured by cars.

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատողների քանակը` 20-50

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ

Կոնտակտներ

(012) 700-700
https://www.mogo.am/