National Instruments AM LLC

80833 Ընկերության էջի դիտումներ

55 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

53 ընդհանուր աշխատանքներ

National Instruments (NI) is a high-tech company that develops computer-based products for test, measurement and control applications. It is headquartered in Austin, Texas. For more information, visit: www.ni.com.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Գտնվելու վայրը: 123 Հովսեփ Էմին, ՁԻՀ մուտք, Egineering City, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

123 Հովսեփ Էմին, ՁԻՀ մուտք, Egineering City, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+374 11 219710