Customer Experience Representative

Վերջնաժամկետ՝ 06 Օգոստոս 2020

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Վաճառքի/սպասարկման կազմակերպում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for a Persian customer-oriented experience representative who will act as a liaison, provide product/services information and resolve any emerging problems that our customers might face with accuracy and efficiency. Being pivotal in ensuring that Company provides the highest level of customer service delivery, the successful candidate will ensure excellent service standards, respond efficiently to customer inquiries and maintain high customer satisfaction.

Աշխատանքային պարտականություններ

• Identify and assess customers’ needs to achieve satisfaction, ensuring best practice systems, methodologies and procedures are followed;

• Resolve customer complaints via phone, email, social media and online chat – customer inquiries include information on products/services provided by the Company and part of excellent customer service is building retention with customers, making them feel welcomed and special;

• Provide accurate, valid and complete information by using the right methods/tools

• Provide uninterrupted service by helping the customers with all their enquiries

• Keep records of customer interactions, process customer accounts and file documents

• Being the first one handling customer’s issues and understanding them from their perspective, to give feedback to other departments helping constantly improve the platform in a way it reflects customer’s perspective

• Recommend potential product/services to management by collecting customer information and analyzing customer needs

• Continuously evaluate and identify opportunities to drive improvements in operations that positively impact on service delivery and to enhance the efficiency and quality of deliverables

• Build sustainable relationships and trust with customer accounts through open and interactive communication

• Handle customer complaints, provide appropriate solutions and alternatives within the time limits

• Resolve product/services problems by clarifying the customer's complaint; determining the cause of the problem; selecting and explaining the best solution to solve the problem; expediting correction or adjustment; follow up to ensure resolution

• Follow communication procedures, guidelines and policies

• Take the extra mile to engage customers

Անհրաժեշտ հմտություններ

• Associate degree in a business-related field (Bachelor is a plus)

• Proven customer support experience or experience as a client service representative in a fast-paced environment

• Excellent command of written and spoken Farsi, advanced in English

• Solid business acumen with exceptional communication and presentation skills

• Strong customer facing skills, phone contact handling skills and active listening

• Ability to stay calm when customers are stressed or upset.

• Familiarity with CRM systems and practices

• Ability to work independently as well as part of a team

• Ability to function as a self-starter with emphasis on getting things done

• Highly organized and flexible

• Must be good at prioritizing and meeting changing deadlines

• Results-oriented, self-motivated with a high level of ambition

• Ability to deliver quality despite many parallel tasks ongoing

• Strong computer skills, including Microsoft Office applications

• Experience in data analysis and reconciliation

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Kindly send your CV and cover letter to [email protected]

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Վաճառքի/սպասարկման փորձ

Անձնական հմտություններ

Հաղորդակցման հմտություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.intertech.am/

Հասցե՝ Elite Plaza Business Center 15 Khorenatci, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն