Executive Assistant to CEO

Վերջնաժամկետ՝ 25 Հոկտեմբեր 2020

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Բիզնես/Կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Job Description

Reporting directly to the CEO, the Executive Assistant provides administrative and executive support in a one-on-one working relationship. The Executive Assistant serves as the primary point of contact for the public on all matters of the CEO's Office. The Executive Assistant also serves as a liaison to the CEO and senior management teams, all of the departments; organizes and coordinates administrative outreach and external relations efforts, and oversees special projects. 

The Executive Assistant must be super organized and enjoy working within a big, business environment that is mission-driven, results-driven, and community-oriented. Our ideal teammate will have the ability to find a solution to a variety of situations, with strong written and verbal communication, administrative, and organizational skills, and the ability to maintain a realistic balance among multiple priorities. The Executive Assistant must be able to work under pressure at times to handle a wide variety of activities and confidential matters with discretion.  

Աշխատանքային պարտականություններ

The objective of this Role:
Оrganizing office day-to-day activities,
Acting as the point of contact among executives, partners, and other external partners,
Managing the day-to-day operational and administrative activities of the CEO by setting a schedule
Managing executive’s calendar
Managing information flow in a timely and accurate manner
Managing correspondence: letters, faxes, or memorandums records of phone conversations, requests for information 
Օrganizing seminars, meetings, workshops, events, even on an international scale

Responsibilities:
Acts as the point of contact among executives, local partners, and other international partners
Makes arrangements prepare agendas, presentations
Manages information flow in a timely and accurate manner
Manages executive’s calendars and set up meetings
Manages internal and external communication
Receives and prioritize CEO’s tasks,  
Respond to the CEO’s electronic mails, letters
Keeps and maintains the Activity reports of all arrangements, 
Makes financial and other reports,
Organizes and maintain the office filing system

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

Master’s degree in Business, Communications, Hospitality/Service or related field
3-5 years of work experience in Managerial positions supporting executives
Experience in a multinational environment is preferred
Familiarity with office gadgets and applications
Excellent MS Office knowledge
Fluent in written and spoken English, Russian, Armenian
Excellent verbal and written communications skills
Outstanding organizational and time management skills, proven ability to work with any Time management tool
Ability to interact with a wide cross-section of partners, with international, governmental level
Ability to multitask, ability to reprioritize tasks in demanding situations
Ability to analyze and summarize information into reports
Ability to perform and prioritize multiple tasks seamlessly
Proactive approach in decision making
Resourceful team player
Discretion and confidentiality

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Please, send Your CV to [email protected], mentioning the position in the subject line.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Համակարգող

Միջոցառումների կազմակերպում

MS Office, Business Objects

Հաշվետվություն գրել

Administration

Database Administration

Հաճախորդների կառավարում

Անձնական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Ներկայացման հմտություններ

Multitasking

Հաղորդակցման հմտություն

Կազմակերպչական հմտություններ

Ինքնավստահություն

Ազնիվ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։