Customer Service Telephone Support

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 19 Հուլիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Ֆրիլանս

Կատեգորիա՝ Վաճառքի/սպասարկման կազմակերպում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Լոս Անջելես (Հեռահար)

Աշխատանքի նկարագրություն՝

AxiomPrint is seeking a dedicated and enthusiastic Customer Service Telephone Support Representative to join our team. In this role, you will be responsible for providing excellent customer service by assisting customers with their inquiries, resolving issues, and ensuring a positive experience. The ideal candidate will have stron communication and listening skills, a customer-oriented mindset, and the ability to handle a high volume of calls efficiently.Աշխատանքային պարտականություններ

 • Answering incoming customer calls promptely and professionally.
 • Assist customes with inquiries related to products, services, orders, and account information.
 • Provide accurate information and solutions to customer issues.
 • Handle customer complaints and escalate issues to the appropriate department when necessary.
 • Document customer interactions and maintain detailed records in the CRM system.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Previous experience in customer service, call center, or telephone support roles is preferred.
 • High school diploma or equivalent

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Կրտսեր

Աշխատավարձ: 200000 AMD - 240000 AMD Մաքուր ամսական

Լրացուցիչ տեղեկություն

 • Communicate clearly and empathetically with customers.
 • Provide information about products and services, promotions, and company policies.
 • Assist customers in navigating the company website and placing orders online.
 • Work closely with other departments, such as sales, technical support, and shipping, to ensure a seamless customer experience.
 • articipate in team meetings and training sessions to stay updated on product knowledge and customer service best practices.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Strong problem-solving abilities and attention to detail.
 • Proficiency in using CRM software and other customer service tools.
 • Patience, empathy, and a positive attitude when dealing with customers.
Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Հաճախորդների սպասարկում

Հաճախորդների հարաբերությունների կառավարում

Zendesk. հաճախորդների սպասարկման ծրագիր

Անձնական հմտություններ

Ակտիվ ունկնդրում

հաղորդակցություն

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://axiomprint.com/

Հեռախոսահամար` +17478887777

Հասցե՝ 513 State Street, Glendale, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ