Data Engineer

Դիմել էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 19 Հուլիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Պայմանագրային

Կատեգորիա՝ Տվյալների վերլուծություն

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for an experienced data engineer with expertise in cloud services (preferably AWS) and proficient in Python for a foreign project. This technical, hands-on role involves developing new functionality for the General Analytics Platform, refactoring existing code, and data analysis modules using the customer's Amazon Web Service infrastructure. The position requires close collaboration with analytics teams and platform engineers.

Աշխատանքային պարտականություններ

- Designing, creating, and implementing data collection and processing systems
- Transforming business requirements into data models that are easily understood and utilized by various specialties within the company
- Supporting business requirements through data architecture
- Collaborating with other technical team members to establish best practices and data management standards
- Performance tuning of data, troubleshooting, and optimization
- Ensuring data privacy and security compliance
- Researching new technologies and approaches

Անհրաժեշտ հմտություններ

- Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or related disciplines
- Fluent in English
- Minimum of 3 years of experience as a data engineer or in a similar role
- Proficiency in Python for data processing and pipeline development
- Experience with AWS cloud services related to data storage, processing, and analytics (e.g., S3, Glue, Lambda, Redshift, DynamoDB)
- Experience with big data on Spark/PySpark/Spark SQL
- Experience with SQL databases, including design, queries, and optimization
- Experience with data modeling, ETL processes, and data warehouse concepts
- Knowledge of data integration tools and frameworks (e.g., Apache Airflow)
- Knowledge of CI/CD
- Knowledge of Agile approaches
- Communication skills and the ability to explain technical concepts to non-professionals


Technologies and languages:

Python
Spark
SQL
AWS Glue
Apache Airflow
AWS cloud


Desirable skills:

- Experience with Snowflake Data Warehouse and data work
- Experience with Docker, Kubernetes
- Linux + bash, ssh
- Terraform
- Typescript
- Full-cycle development experience


Bonus skills:

Scala
Experience working with Data Science teams
AWS certification
Experience working with PHI/PII in a HIPAA-compliant environment

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

What do we offer:
High white and annually indexed wages
Registration according to Labor Code, 100% payment for sick leave and vacation
Voluntary health insurance with dentistry
Working using flexible development methodology (Agile/Scrum)
Democratic approach to dress code and processes, flexible start of the working day
Weekly seminars, participation in conferences and meetups, corporate English and paid certification exams
Games, exciting team building activities, large-scale corporate events, field trips

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Python

SQL

AWS

Անգլերենի բարձր մակարդակ

Snowflake

Spark

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Առողջության ապահովագրություն
Հագուստի կոդի բացակայություն
Անհատական զարգացմանը խթանող միջավայր
Հեռավար աշխատանքի հնարավորություններ
Ոլորտի աշխատակիցների համար կազմակերպվող սպորտային եվ ինտելեկտուալ մրցաշարերի մասնակցություն

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.wave-access.com/