IT Project Manager

Վերջնաժամկետ՝ 19 Հուլիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are seeking a dynamic and motivated IT Project Manager to join our growing team. The ideal candidate will be a detail-oriented individual with excellent organizational and communication skills. As an IT Project Manager, you will work closely with senior project management professionals to assist in planning, executing, and closing projects successfully. This role offers a fantastic opportunity to gain valuable experience in project management within a dynamic and collaborative work environment.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Develop project plans, timelines, and budgets.
 • Coordinate project activities and ensure tasks are assigned and completed on schedule.
 • Collaborate with cross-functional teams to gather project requirements and specifications.
 • Facilitate communication between team members, stakeholders, and vendors.
 • Prepare and distribute project status reports to keep stakeholders informed.
 • Maintain accurate project documentation.
 • Ensure that all project documentation is organized and accessible to team members.
 • Provide administrative support to the project team as required.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelor's degree in business, project management, computer science or a related field.
 • Strong organizational and time-management skills.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work collaboratively in a team environment.
 • Proficient in project management tools and software.
 • Detail-oriented with a focus on delivering high-quality results.
 • Relevant work experience in project management.
 • Familiarity with project management methodologies (e.g., Agile, Scrum).
 • Good working knowledge of English and Russian.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Կրտսեր

Լրացուցիչ տեղեկություն

If you are a proactive individual looking to kickstart your career in project management, we invite you to apply for this exciting opportunity. Join our team and contribute to the success of impactful projects in a supportive and growth-oriented environment.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

JIRA

Trello

Անձնական հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Հաղոորդակցման հմտություններ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Work hard, party harder! 

We know how to have fun :)

Check out our New Year party video. We had an unforgettable Hollywood Night, each of us being a famous actor, actress or singer! 

We share this video in an attempt to make our future team members feel the sense of unity and interconnectedness of Onex Family. 

Feeling gripped? Join us! :) 

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

How we welcomed our 100th employee!

The first day for our 100th employee was full of pleasant challenges :) 

Let's see what Quest we prepared for him ;)

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Be part of Innovations!

We strive to bring positive changes to our sphere by creating new ways of usual processes automation. 

Smart Locker is the latest product we introduced to make the delivery process even faster and easier. 

Our insource IT team constantly works on introducing unique in the market products, services and features. 

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Զեղչեր եվ բոնուսներ աշխատակիցներին
Նվերներ տոների կապակցությամբ
Հավատարմության բոնուս

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.onex.am

Հեռախոսահամար` +37460750350

Հասցե՝ 10 Կորյունի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել ONEX LLC սոց․ կայքերում