Senior Product Owner | Sport Generate

Վերջնաժամկետ՝ 18 Հուլիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for an experienced Senior Product Owner to help us create the future and build the next generation of iGaming products. You must be oriented strongly towards experimentation, and above all, using data and structured thinking to inform your approach, as you will be expected to drive the highest quality and strongest sense of customer focus on each project you work on. The ideal candidate will be natural at building influence in cross-functional partnerships and creating a path to success for the people they work with.


​​

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Take the lead of scrum teams as the Product Owner and act as the single point of contact for all involved stakeholders
 • Providing vision and direction to the Agile development team and stakeholders throughout the project initiation, planning, implementation, pre-launch and post-launch, and create requirements (user stories, job stories, epics, etc.)
 • Ensure that the team always has an adequate amount of prior prepared tasks in the backlog
 • Plan and prioritize product feature backlog and development for the product
 • Closely collaborate and participate in defining the product vision, road map, product strategy, KPIs, product design, and growth opportunities
 • Take the lead on his/her product direction/line and, while learning the provider’s opportunities, their best operator, the game with the best result and the best user journey, provide properly developed technical requirement tasks for any new provider integration to the technical team to follow the documentation and find the best solutions
 • Assess value, develop cases, and prioritize stories, epics, and themes to ensure work focuses on those with maximum value that are aligned with product strategy
 • Provide backlog management, iteration planning, and elaboration of the user stories
 • Take a customer-centric approach and develop best-in-class products that engage our users and deliver ROI for our partners
 • Lead the planning of product release plans and set the expectation for delivery of new functionalities
 • Research and analyze the market, the users, and the roadmap for the product
 • Follow our competitors and the industry
 • Keep abreast with Agile/Scrum best practices and new trends
 • Participate actively in all Scrum processes
 • Keep abreast of the recent approaches and best practices in designing customer-oriented user-interface
 • Collaborate with the UX team and make data-driven decisions on UX design
 • Keep abreast of the recent approaches and best practices in designing back-office user interfaces
 • Develop products towards flexibility, scalability, and the highest level of automation for configurations and installations in the back-office tools
 • Conduct constant research and incorporate potential regulatory or licensing requirements in the product features and functionalities
 • Focus on delivering speed, stability, and security in risk management tools by establishing metrics, and KPIs and closely monitoring those
 • Research and design RM tools with a high level of automation and AI-driven modules

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Minimum 3+ years of experience in the product owner or related role
 • In-depth knowledge of Agile processes and principles
 • Experience in the I-Gaming industry is a plus
 • A good communicator in English (Russian advantageous)
 • Self-motivated with a strong focus on the delivery of user value
 • An effective communicator with experience in influencing and managing a large list of stakeholders with conflicting and competing priorities
 • Ability to use customer data to measure performance, highlight problems, and determine solutions
 • Ability to inspire and motivate people to get things done

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

Պրոդուկտի զարգացում/մենեջմենթ

Աշխատանքի կոորդինացում

Վերլուծական և հետազոտական հմտություններ

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Զեղչեր եվ բոնուսներ աշխատակիցներին
Մերսում

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.digitain.com

Գտնել Digitain սոց․ կայքերում