Power Data

6361 Ընկերության էջի դիտումներ

2 հետևորդ

4 ակտիվ աշխատանքներ

10 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Գտնվելու վայրը: 25 Նալբանդյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (4)

Կոնտակտներ

25 Նալբանդյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37491404411