FLUX Technologies

81254 Ընկերության էջի դիտումներ

40 հետևորդ

5 ակտիվ աշխատանքներ

81 ընդհանուր աշխատանքներ


Flux Technologies Inc.  is a global software provider firm with a mission to empower private and public organizations, Enterprises, NGOs and Individuals with enterprise level Web and Mobile solutions.

At Flux - we’re driven to build meaningful things, embrace challenging problems and work with technologies we enjoy. We take pride in working with strong middle to senior developers in our company compared to the market average. That means getting lots of opportunities for geeky conversations with your peers, celebrating being cleverly unconventional and continuously getting better in everything you do. We cultivate inquiring minds and love constantly pushing our boundaries. 

Working with us means working with innovative technologies to implement cutting-edge solutions across our wide range of industires, competencies and expertises.

Ready for constant stream of new things for you to learn, every-day new challangies, help our project teams to build sustaining customer relationships through innovation, ideation and development? - If the answer is YES - then we are happy to meet and discuss the opportunites :)

Visit us at www.fluxtech.me. Get in touch to learn how we can take you to the next level in your carrer.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: Hrachya Qochar 4, 8th floor, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (5)

#WorkFromHome. Flux Technologies-ի լավագույն փորձը

Flux Technologies-ի արձագանքը  COVID19-ին

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Everyday Life at Flux

Flux is not just a workplace, it’s a place where Flux Family works, creates and enjoys every moment spent here, where Flux family shares common values and works towards common goals. This is how it looks like to be surrounded with Bright Minds, Colorful Personalities and Warming Orange Environment. Hope you’ll get the most positive vibes while watching a piece from our daily life. Enjoy!

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Օնլայն և տեղական թրենինգներ
Սպորտային փաթեթ
Պարգևատրման համակարգ

Կոնտակտներ

Hrachya Qochar 4, 8th floor, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(055) 800-844