Product Owner

Վերջնաժամկետ՝ 26 Փետրվար 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Codulate is looking to hire someone with extensive experience in Product Management. Potential candidate needs be passionate about working with development teams , designers and business stakeholders. Curious about building innovative products which bring value to customers . Product Owner is going to work on a cutting edge application which is going to optimize multi-billion dollar spendings in construction industry. In-efficient communicate currently causes huge losses for big enterprises, you are going to work on an innovative product which aims to revolutionize that field.

 

Below  are required skills/experience :

 • +5 years of experience working in field of Product Management as a Product Owner or Manager.
 • +3 year of experience working in Agile\Scrum environment.
 • Passionate about working on b2b product development
 • Experience of feature development for b2b products
 • Experience with Tableau,PowerBi, Kibana or any other known analytics tools
 • Experience using JIRA\Confluence\Slack
 • Experience using design tools like Sketch\Figma or AdobeXD

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Ability to create clear and prioritized product backlog which will be based product vision and is based on discussion with stakeholders (customers, managers, development team) 
 • Communication with development team on daily basis to explain product features 
 • Communication with business stakeholders to understand product vision and develop set of detailed requirements ( User stories) 
 • Use tools like Tableau, PowerBi, Kibana  to measure product engagement, retention and churn metrics.

Bonus points

 • Product Owner\Manager certification
 • Experience working in a startup 
 • Experience working\living in US

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

You are welcome to submit your application here: https://codulate.recruitee.com/o/product-owner

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

JIRA

Վերլուծական և հետազոտական հմտություններ

Agile

Անձնական հմտություններ

Տեխնիակական մտածուղություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։