Senior Angular Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 26 Փետրվար 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are seeking a responsible Senior Angular Engineer with excellent decision-making skills to join our team. Our ideal candidate should lead teams, design, consult, and argue on Front End Application solutions with customer and plan, estimate items, and complete implementation on time.

We believe that every one of our employees makes a difference and contributes to the synergy that moves us ahead in achieving our goals.

EPAM is committed to providing our global team of 36,700+ EPAMers with inspiring careers from day one. Our people are the source of our success, and we value collaboration, try always to understand our customers’ business, and strive for the highest standards of excellence. In today’s new market conditions, we continue to support operations for hundreds of clients around the world remotely, with the vast majority of our teams working from home. No matter where you are located, you’ll join a dedicated, diverse community that will help you discover your fullest potential.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Serve as a subject matter expert and analyst/consultant to understand customer’s needs, gather and document requirements
 • Help clients understand the best mix of technologies, design solutions and services and how they should be delivered to maximize effectiveness
 • Collaborate with various stakeholders and members of team, adapting your communications approach to meet the business demands
 • Work to understand the intersection between technology, customers and business to cultivate business development opportunities

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Advanced knowledge of Angular, Javascript, TypeScript, Redux
 • Basic experience in Rx.js, AWS - Lambda and Node
 • Expertise in Authentication and Authorization layers like OAuth2, OIDC, JWT
 • Ability to secure application
 • Knowledge of CI/CD pipeline setup
 • Experience in developing responsive design websites
 • Fluent with HTML5/XHTML and CSS
 • Comfortable working with debugging tools like Firebug, Chrome inspector, Fiddler etc
 • Expertise in logging and monitoring tools like Kibana, Grafana
 • Understanding of the Software Development Lifecycle (e.g. Requirements, Design, Development, Testing) and exposure to Agile or iterative SDLCs
 • Customer communicational skills
 • English B2 or higher

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Benefits:

 • Competitive compensation depending on experience and skills
 • Individual career path in engineering
 • Regular performance feedback and salary reviews
 • Unlimited access to LinkedIn learning solutions
 • Knowledge-sharing and collaboration with colleagues from EPAM's global technical communities
 • Family medical insurance, sports
 • Partial coverage of costs for certification
 • English classes with certified English teachers

Մասնագիտական հմտություններ

JavaScript

AWS

Redux

TypeScript

Angular

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Որոշումների կայացում

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

All the interested candidates who meet the requirements are welcome to send their CV-s to [email protected] email address mentioning "Senior Angular Engineer" at subject line.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

EPAM: Engineering the Future

We can help you reimagine your business through a digital lens. Our software engineering heritage combined with our strategic business and innovation consulting, design thinking, and physical-digital capabilities provide real business value to our customers through human-centric innovation.

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Արտոնությունների փաթեթ

Օնլայն և տեղական թրենինգներ
Օտար լեզվի դասընթացներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Սպորտային փաթեթ

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.epam.com/

Հեռախոսահամար` +374-10-60-00-65

Հասցե՝ 24 Մովսես Խորենացի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել սոց․ կայքերում