Senior Front-End Software Engineer & Bartender

Վերջնաժամկետ՝ 28 Մայիս 2020

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for a talented engineer to join our growing team! 

Requirements are simple:

  • Know your front end technologies (We work with React) and architectures
  • Know how to develop secure and optimized web applications
  • Be very good at the top two items and answer the question below
  • What happens if Pinocchio says "My nose grows now!"
  • Extra credit if you know how to make tasty cocktails

 

Email us [email protected] 

  • Your CV
  • Something cool and new you've learned while being in isolation due to COVID-19
  • The answer to the 4th bullet above about Mr. Pinocchio
    • Extra credit if the answer if you can communicate the answer in a javacript example

Աշխատանքային պարտականություններ

A Sr Front End engineer has to do what a Sr Front End Engineer has to do!

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Աշխատավարձ: Competitive + Benefits

Լրացուցիչ տեղեկություն

Email us [email protected] 

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

 JS concepts and frameworks

Ճարտարապետական նախագծում

React.js

Redux

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Խնդիրների լուծում

Ստեղծարար մտածողություն

Ինքնամոտիվացվող

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.pangeacloudsolutions.com/

Հասցե՝ 3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Pangea Cloud Solutions սոց․ կայքերում