Senior iOS Developer

Վերջնաժամկետ՝ 07 Օգոստոս 2020

Աշխատանքի պայմաններ՝ Ժամանակավոր

Կատեգորիա՝ Այլ ՏՏ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Instigate Mobile is looking for a Senior iOS Developer as a full-time team member to join its team in Yerevan or Vanadzor, Armenia. The Senior iOS Developer will participate in the design and development phases of projects by understanding the business requirements, undertaking design activities, performing development/coding/testing, consulting/mentoring team members, discussing and deciding the project development plans.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Assist Engineering/Project Managers and/or Company’s clients to define project requirements and stakeholder needs;
 • Periodically review and monitor the existing software architectures, discover the technical debt, eliminating these and preventing their accumulation;
 • Apply best practice techniques; monitor and input into the organisation’s standards and processes;
 • Periodically discuss the project status, challenges with stakeholders, make decisions and development plans based on the project priorities;
 • Work as a part of the team (can include also remote members); help team to grow in knowledge, participate in management discussions, support long-term company growth;
 • Able to handle communication/conference calls with clients at late hours if required;
 • Develop, deliver, as well as maintain and enhance world class iOS/tvOS/watchOS based apps across multiple platforms (Phone, tablet, television, smart watch/wearables’, etc…);
 • Evaluate and research the latest device technology, coding patterns, OS Frameworks and features and recommend and implement within the larger digital team.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • 4+ years of experience in iOS development;
 • Solid knowledge of Computer Science concepts, specially Data Structures and Algorithms;
 • Experience preparing design documents (including UML diagrams) in English;
 • Superior knowledge of Objective-C, Swift, and native Apple SDKs and Frameworks;
 • Good knowledge of UI/UX principles for iOS (storyboards);
 • Experience with efficient client-side integration with Restful and SOAP-based services in high-performance ecosystem;
 • Solid demonstrated experiencing optimizing native iOS applications for non-functional performance (memory, power, etc…);
 • Working experience in SCRUM/Agile development process, including related tools like JIRA, Redmine, Confluence, GIT or similar;
 • Professional level English (verbal and written) skills;
 • Excellent interpersonal and communication skills and the ability to interact professionally with a diverse group of clients and staff;
 • Positive, constructive and can do/learn attitude.

DESIRED QUALIFICATIONS

 • Working experience with C++;
 • Working experience with web frameworks;
 • Knowledge of SQL and noSQL databases, including local storage techniques for iOS;
 • Solid and demonstrated experience testing applications, including writing unit tests, test automation scripts;
 • Successful launch of consumer grade applications to Apple Store;
 • Working experience in continuous integration/dev ops tools and technologies like Jenkins and TravisCI or similar․

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Աշխատավարձ: 1,100,000 AMD or higher

Լրացուցիչ տեղեկություն

Interested candidates should send their resumes in English, in PDF format to hiring@instigatemobile.com mentioning the job title in the subject line of the email.

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Objective C

Համակարգչային հմտություններ

C++

Swift

Անգլերենի բարձր մակարդակ

UML

iOS

Անձնական հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Հաղորդակցման հմտություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Ծառայողական մեքենա
Սպորտային փաթեթ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Օտար լեզվի դասընթացներ
Օնլայն և տեղական թրենինգներ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Տարեկան պարգևավճար
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Արտոնյալ ֆինանսական ծառայություններ

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://ggg.instigatemobile.com

Հեռախոսահամար` (060) 445-500

Հասցե՝ 134/1 Tsarav Aghbyur Str., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել սոց․ կայքերում