Senior JS Developer

Վերջնաժամկետ՝ 08 Օգոստոս 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for a Senior JS Developer to join our professional team.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Responsible for development of new highly-responsive, web-based user interface
 • Develop new user-facing features 
 • Translate designs and wireframes into high-quality code
 • Construct visualizations that are able to depict vast amounts of data
 • Develop a flexible and well-structured front-end architecture
 • Develop new components and features
 • Document and refactor our frontend codebase

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelors’ degree in Computer Science or any related field
 • At least 5 years of experience working with Javascript

Technical Skills

 • Knowledge of Pure JS (ES5,6,7)
 • Knowledge of React.js (up to current version)/Ember.js/Angular 2+
 • Experience with Git
 • Experience with state management tools (Redux, MobX)
 • Experience with bundlers (Webpack, Rollup, etc.)
 • Familiarity with React Fiber 
 • Knowledge of algorithms
 • Knowledge of design patterns
 • Experience with object-oriented programming
 • Familiarity with web application deployment process
 • Fluency in technical written English
 • Knowledge of programming paradigms
 • Familiarity with principles of good user experience

Desirable skills

 •  Understanding of JS working under the hood 
 •  Interpreter work
 •  Understanding of browser's rendering process
 •  Experience with performance testing tools and audits, analyzer tools
 •  Up to date with the latest technologies

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Մասնագիտական հմտություններ

React.js

EmberJS

Redux

Angular 2+

Անձնական հմտություններ

Խնդիրների լուծում

Ուշադիր

Վերլուծական հմտություններ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

Interested candidates are encouraged to submit a CV to [email protected] email address with a note of "Senior JS Developer" in the subject line.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.betconstruct.com

Հասցե՝ Գարեգին Հովսեփյան 20, Երևան