SEO and Social Media Specialist

Վերջնաժամկետ՝ 26 Փետրվար 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Աշխատանքի տեսակը՝ Կես դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for a marketing expert that is experience both in SEO and social media management.

This is a remote job position. Please no agencies.

 

Please visit the job post on Workable to apply:

https://apply.workable.com/united-field-services-inc/j/11CB9D7424/

 

$8 /hour.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Reviewing and analyzing company website for areas that can be improved and optimized.
 • Monitor and track social media presence on all platforms.
 • Schedule daily social media posts to drive follows and traffic.
 • Preparing detailed strategy reports.
 • Identifying powerful keywords to drive the most valuable traffic.
 • Writing powerful calls-to-action to convert visitors.
 • Filling websites and other content with effective keywords.
 • Writing effective SEO content for blogs, websites and social media accounts.
 • Developing link building strategies.Analyzing keywords and SEO techniques used by competitors.
 • Compiling and presenting SEO guidelines.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Prior experience in content marketing, content growth and SEO.
 • Working knowledge of search engine optimization practices.
 • Outstanding ability to think creatively, strategically , and identify and resolve problems.
 • Excellent verbal and written communication skill.
 • Ability to work within a team and independently.
 • Familiarization Google analytics.
 • Experience with website optimization tools.
 • Strong organizational, time management, and analytical skills.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Please visit the job post on Workable to apply:

https://apply.workable.com/united-field-services-inc/j/11CB9D7424/

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

SEO

Մարկետինգի կառավարում

Սոցիալական մեդիա

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։