Social Media Manager with native Farsi

Վերջնաժամկետ՝ 05 Օգոստոս 2020

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Հաղորդակցություն/Լրագրություն/PR

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

● Develop company long term content strategy.
● Communicate our mission to our clients and audience.
● Responsible for developing and publishing high quality, engaging and consistent content across
internal and external platforms.
● Write short and long form copy for both paid and organic social media and web content.
● Edit, proofread and improve all written content prior to publication.
● Liaise with content writers to ensure brand consistency including with social media posts, website
articles.
● Manage the content calendar and scheduling across all social media channels, website, blog and
newsletter.
● Collaborate with design teams to plan and develop site content, style and layout
● Work with video editors to increase brand awareness.
● Manage content distribution to online channels and social media platforms to increase web traffic.
● Ensure compliance with law (e.g. copyright and data protection).
● Stay up-to-date with marketing developments and generate new ideas to draw the audience's
attention.

Անհրաժեշտ հմտություններ

● Excellent written and communication skills in Farsi and English
● Strong experience in writing, content production, copywriting and editing across social and digital
platforms, including websites, emails and all prominent social media channels.
● Proven experience of delivering successful media campaign plans for Sportsbook or e-gaming
businesses
● Excellent analytic and problem-solving skills
● Proficient with Telegram and Instagram campaigning.
● Strong understanding of best practices on all social media platforms
● Creative flair for design.
● Project management skills.
● Graphic design and video editing experience (preferred).

As the ideal candidate, you will have knowledge of the e-gaming industry and our markets/future challenges

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Аpply online via staff.am or send your applications to [email protected]

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Լրագրողական հմտություններ

MS Windows, MS Office

Բովանդակության ստեղծում

Անձնական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Ուշադիր

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Հասցե՝ 18 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն