Technical Support Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 09 Օգոստոս 2020

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Այլ ՏՏ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

DataArt is a global software engineering firm. With over 20 years of experience, teams of highly-trained engineers around the world, deep industry sector knowledge, and ongoing technology research, we help clients create custom software that improves their operations and opens new markets. DataArt started out as a company of friends and has a special culture that distinguishes it from other IT outsourcers, such as:

- Flat structure. There are no “bosses” and “subordinates”.

- We hire people not to a project, but to the company. If the project (or your work in it) is over, you go to another project or to a paid “Idle”.

- Flexible schedule, ability to change projects, to work from home, to try yourself in different roles.

- Minimal bureaucracy and micromanagement, convenient corporate services.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Processing requests from the team on the client-side through the ticket system, email, and IM
 • Logs investigations
 • Root cause analysis
 • Configuration issues resolution
 • Support documentation maintenance

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Basic knowledge of Java/Scala, JavaScript
 • Experience administering server systems (Linux, Windows Server)
 • Knowledge of TCP/IP networks
 • Understanding of the HTTP/HTTPS protocols
 • Experience configuring web services
 • Experience administering database servers (Oracle, AWS S3).
 • Experience configuring and administering cloud services (Amazon AWS)
 • Knowledge of Jenkins
 • The ability to solve technical problems on the side server/network equipment/DB/service/etc.
 • Readiness to work on a schedule (5 AM – 11 AM or 9 PM – 3 AM)
 • Good spoken English

Nice to Have

 • Experience working for a hosting provider or in technical support service for English-speaking customers will be a huge plus
 • Broad-based knowledge of the IT field
 • Communicability
 • The ability to work in a team

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Աշխատավարձ: Highly competitive.

Լրացուցիչ տեղեկություն

Please submit your application to [email protected] mentioning the position title in the subject line. 

We will be in touch with you shortly. Thanks! 

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

HTTP

Java

iScala

TCP/IP

Անձնական հմտություններ

Քննադատական մտածողություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Հաղորդակցման հմտություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Հեռախոսահամար` +37495856945

Հասցե՝ 3 Ձորափի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել DataArt Armenia սոց․ կայքերում