Circuits and Electronics 1: Basic Circuit Analysis

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Մեխանիկական/ Ինժեներական

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Want to learn about circuits and electronics, but unsure where to begin? Wondering how to make computers run faster or your mobile phone battery last longer? This free circuits course taught by edX CEO and MIT Professor Anant Agarwal and colleagues is for you.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • How to design and analyze circuits using the node method, superposition, and the Thevenin method
  • How to employ lumped circuit models and abstraction to simplify circuit analysis
  • How to use intuition to solve circuits
  • Construction of simple digital gates using MOSFET transistors
  • Measurement of circuit variables using tools such as virtual oscilloscopes, virtual multimeters, and virtual signal generators

Խոսնակներ:

Anant Agarwal

CEO and Professor of Electrical Engineering and Computer Science, MIT

edX

Gerald Sussman

Professor, Electrical Engineering

MIT

Piotr Mitros

Former Chief Scientist

edX

Chris Terman

Senior Lecturer, Electrical Engineering and Computer Science

MIT

Մասնագիտական հմտություններ

Էլեկտրատեխնիկա

Մասնակցություն

To participate Enroll Here

Կիսվել ընկերների հետ