Money Markets, Foreign Exchange and Time Value of Money

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ֆինանսների կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

This course begins with a look at the four core financial markets and the three main classes of derivatives. You will learn how to distinguish the global trends in volume for each of the plain vanilla financial products and show the macroeconomic reasons for those trends.

This course will also review how bonds, equity, foreign exchange, and money markets are traded along with the role that equity plays from both the issuer’s and investor’s perspective.

We wrap up this course with a look at the different types of stock markets.

This course is part 1 of the New York Institute of Finance’s Capital Markets Professional Certificate.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • Introduction to the major capital markets
  • Understanding of Money Markets
  • Introduction to Foreign Exchange (FX)
  • Time Value of Money

Syllabus

 

  • Mod 01: The Major Capital Markets
  • Mod 02: Money Markets
  • Mod 03: Foreign Exchange (FX)
  • Mod 04: Time Value of Money

Խոսնակներ:

Meet your instructors

NYIF

Jack Farmer
Instructor
New York Institute of Finance

Chris Thomas
NYIF Instructor
NYIF

Մասնագիտական հմտություններ

Ֆինանսներ

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ