Object Oriented Programming in Java Specialization

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

This Specialization is for aspiring software developers with some programming experience in at least one other programming language (e.g., Python, C, JavaScript, etc.) who want to be able to solve more complex problems through objected-oriented design with Java. In addition to learning Java, you will gain experience with two Java development environments (BlueJ and Eclipse), learn how to program with graphical user interfaces, and learn how to design programs capable of managing large amounts of data. These software engineering skills are broadly applicable across wide array of industries.

Լրացուցիչ տեղեկություն

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Data Structure
  • Hash Table
  • Java Programming
  • Object-Oriented Programming (OOP)

Խոսնակներ:

 

Image of instructor, Mia Minnes

Mia Minnes 

Assistant Teaching Professor

Computer Science and Engineering

Image of instructor, Andrew D. Hilton

Andrew D. Hilton 

Associate Professor of the Practice

Electrical and Computer Engineering

Image of instructor, Owen Astrachan

Owen Astrachan 

Professor of the Practice

Computer Science

Image of instructor, Robert Duvall

Robert Duvall 

Lecturer

Computer Science

Image of instructor, Christine Alvarado

Christine Alvarado 

Associate Teaching Professor

Computer Science and Engineering

Image of instructor, Leo Porter

Leo Porter 

Associate Teaching Professor

Computer Science and Engineering

Image of instructor, Susan H. Rodger

Susan H. Rodger 

Professor of the Practice

Computer Science

Մասնագիտական հմտություններ

Java

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500