Apply with Email

Accountant

With email

Deadline: 20 June 2024

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

''Digital Caramel'' ընկերությունը փնտրում է Հաշվետարի, ով կմիանա թիմին և կօգնի էլ ավելի լավ վարել հաշվապահական բոլոր գործառույթները։

Job responsibilities

• Բանկային քաղվածքների, հաշիվների ապրանքագրերի մուտքագրում 1С և ՀԾ ծրագրեր
• Բաժնի գործավարության, փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքներին օժանդակում
• Ընթացիկ ներքին հաշվետվությունների վարում
• Փաստաթղթերի հիման վրա հարկային հաշիվների էլեկտրոնային դուրսգրում
• Կադրային գործ
• Իրավական ակտերի կազմում

Required qualifications

• Վերլուծական մտածողություն
• Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն
• Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
• Տիրապետում e-invoicing համակարգին, ՀԾ և 1С՝ 8.3 ծրագրերին,
• MS Office փաթեթի իմացություն (Word, Excel)
• Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն
• Ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն (անգլերեն լեզվի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն)։

Required candidate level: Not defined

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Professional skills

1c Accounting Software

Soft skills

Ability to work independently

Time management

Detail-oriented

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website https://digitalcaramel.com

Address: Aygestan, Yerevan, Armenia

Find Digital Caramel on social media