Accountant

Apply with Email

Deadline: 22 July 2024

Employment term: Contract

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

"Business Key" Ֆինանսաիրավական խորհրդատվական կազմակերպությանն անհրաժեշտ է հաշվապահ։

Job responsibilities

 • Ընկերության Հաշվապահական հաշվառման վարում, ժամանակին արտացոլում հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում
 • Բանկային վճարումների իրականացում
 • Բանկային քաղվածքների ձևակերպում հաշվապահական ծրագրում
 • Հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրում և հաստատում
 • Արտադրական գործընթացի վերաբերյալ տվյալների վերահսկողություն և արտացոլում համակարգում
 • Հաշվապահական և հարկային հաշվառման վարում, հարկային և, անհրաժեշտության դեպքում, միջանկյալ կառավարչական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում անմիջական ղեկավարին
 • Հաշվապահական փաստաթղթերի ընդունում և ձևակերպում հաշվապահական ծրագրում
 • Ղեկավարի կողմից այլ առաջադրանքների կատարում

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն` MS Office, ՀԾ, e-invoiceing, Taxservice, 1C
 • Լեզուների իմացություն՝ անգլերեն, ռուսերեն կդիտվի որպես առավելություն

Required candidate level: Not defined

Additional information

 • Մրցակցային աշխատավարձ 
 • Եռամսյակային հավելավճարներ՝ կախված կատարողականից 
 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Մասնագիտական դասընթացներ
 • Թիմային մշակույթը զարգացնող միջոցառումներ
 • Մասնագիտական աճի հնարավորություն 
Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

1c Accounting Software

Financial statement preparation

Soft skills

Negotiation skills

Time management

Analytical skills

Fast learning ability

Attention to details

Share this job via your favorite social media channel.