Assistant to General Director

Apply with Email

Deadline: 21 July 2024

Employment term: Permanent

Category: Administrative/office-work

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Գլխավոր տնօրենի օգնականը պատասխանատու է ամենօրյա գրասենյակային ծառայությունների վերաբերյալ ԳՏ-ին համապարփակ աջակցություն տրամադրելու համար:

Job responsibilities

 • գործնական հանդիպումների կազմակերպում,
 • փաստաթղթաշրջանառության վարում,
 • գլխավոր տնօրենի աշխատանքային օրացույցի վարում,
 • անհրաժեշտ հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • պրեզենտացիաների պատրաստում,
 • գլխավոր տնօրենի մոտ վարվող քննարկումների, խորհրդակցությունների արձանագրում (ըստ անհրաժեշտության),
 • գլխավոր տնօրենի ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանումներին տրված հանձնարարականների կատարման հսկողության վարում, տրված հանձնարականների կատարման ամփոփում,
 • անձնակազմի և գործընկեր ընկերությունների հետ նամակագրությունների վարում,
 • գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելիս բարձր պատասխանատվության դրսևորում,
 • հյուրերի դիմավորում և հյուրընկալում,
 • պատասխանել հեռախոսազանգերին և հարցումներին,
 • գլխավոր տնօրենի և աշխատակազմի ղեկավարի կողմից տրված այլ ադմինիստրատիվ հանձնարարականների կատարում,
 • պաշտոնից բխող այլ գործառույթների կատարում:

Required qualifications

 • նվազագույնը 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ ադմինիստրատիվ ոլորտում,
 • հայերեն և ռուսերեն լեզուների գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն,
 • MS Office-ի (Excel, Word), Power Point-ի լավ իմացություն,
 • ժամանակի կառավարման հմտություն,
 • բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 • կազմակերպչական հմտություններ և պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • արագ կողմնորոշվելու և արագ ըմբռնելու կարողություն,
 • թիմում աշխատելու պատրաստակամություն,
 • մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու փորձ (ցանկալի է):

Required candidate level: Mid level

Additional information

Արտոնությունների փաթեթ՝

 • բժշկական ապահովագրություն,
 • կորպորատիվ միջոցառումներ,
 • արտոնյալ ֆինանսական ծառայություններ,
 • լրացուցիչ վճարովի հանգստյան օրեր,
 • բոնուսներ՝ հիմնված կատարողականի վրա:
Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

MS Power Point

MS Office

Soft skills

Written communication skills

Positive attitude

Time management

Adaptability

Detail-oriented

Fast learning ability

Ability to work under pressure

Multitasking

Sense of responsibility

Communication skills in different languages

Share this job via your favorite social media channel.

Photo Gallery

Benefits

Medical insurance
Teambuilding and corporate events
Day off
Reward System
Company performance-based bonuses
Sport package
Financial services with preferential rates

Contact details

Website https://www.vtb.am/

Phone: +37480008787

Address: 33/3 Manandyan Street, Yerevan, Armenia

Find VTB Bank (Armenia) on social media