Apply with Email

Correspondence and Letter of Credit Division Specialist

With email

Deadline: 16 June 2024

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Մելլաթ բանկ ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում թղթակցային հարաբերությունների և ակրեդիտիվների բաժնի մասնագետի հետևյալ նախապայմաններով

Job responsibilities

 • Միջազգային, միջբանկային փոխանցումների ընդունում,ձևավորում,ուղարկում,
 • Bankmail, CBANet համակարգերով աշխատանք
 • SWIFT / SPFS համակարգերով աշխատանք,
 • Թղթակցային հաշիվների բացում ,վարում ,փակում
 • Միջբանկային գործառնությունների ընթացիկ սպասարկում
 • Էլեկտրոնային միջոցներով ստացված և ուղղարկված հաղորդագրությունների գրանցում
 • Ակրեդիտիվների փաստաթղթերի ընդունում,պայմանագրերի կազմում և ընթացիկ սպասարկում
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարականների իրականաց

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային համակարգում
 • SWIFT համակարգով փոխանցումների իմացություն
 • ՀԾ Բանկ, Bankmail, CBANet համակարգերի իմացություն
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Ակրեդիտիվների իմացություն
 • Բարձր պատասխանատվություն, աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ, լարված աշխատանք կատարելու ունակություն
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ

Required candidate level: Mid level

Additional information

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետքրքրված են և ունեն համապատասխան որակավորում կարող են իրենց դիմումն ուղարկել հետևյալ  էլէկտրոնային փոստի հասցեով hr@mellatbank.am 

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

AS-Bank

Swift

Soft skills

Positive attitude

Time management

Detail-oriented

Fast learning ability

Self-motivation

Attention to details

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://www.mellatbank.am/