Apply with Email

Ֆինանսական տնօրեն

With email

Deadline: 21 June 2024

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Masis

Job description:

Soft Papyrus ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու, պատասխանատու և գիտակ ֆինանսական տնօրենի:

Job responsibilities

Իրականացնել ֆինանսական վերլուծություն, կատարողականի գնահատում և շեղումների վերլուծություն՝ բացահայտելու միտումները, հնարավորությունները և բարելավման ոլորտները:

Գնահատել պոտենցիալ, առկա բոլոր ռիսկերը, որոնք կարող են ազդել ընկերության ֆինանսական հիմնական ցուցիչների, վաճառքի գործընթացի և բիզնես նպատակների իրականացման վրա։

Կազմել ռիսկերի կանխարգելման, նվազեցման գործողությունների պլան՝ բիզնես նպատակներն ապահովելու ուղղությամբ։

Կառուցվածքային մյուս ստորաբաժանումների հետ քննարկել բյուջեների հաստատվող համակարգի ցուցանիշները և դրանից բխող խնդիրները, սահմանափակումներն ու չափանիշները:

Իրականացնել Ընկերության դրամական հոսքերի կառավարման կազմակերպումը՝ օրական կտրվածքով տնօրենին տրամադրելով հաշվետվություն կազմակերպության դրամական հոսքերի վերաբերյալ։

Կազմել դեբիտորական պարտքերի ֆինանսավորման հայտեր, հավաքել համապատասխան ֆակտուրաներ և տարամադրել բանկին:

Կազմակերպել և վերահսկել ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարումը, իրականացնել փաստացի և պլանավորված ցուցանիշների համապատասխանության և շեղումների վերլուծություն, պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ։

Ամսական կտրվածքով պահեստապետի և արտադրության տնօրենի հետ կազմակերպել պահեստի մնացորդների ստուգումն ըստ ապրանքատեսակների։

Ամսական կտրվածքով տնօրինության դիտարկմանը ներկայացնել դեբիտորական պարտքերի վերաբերյալ տեղեկատվություն։

Կատարել ներմուծման ինքնարժեքի հաշվարկներ և ծրագրային ձևակերպումներ, կազմել մատակարարման պայմանագրեր:

Վերլուծել և գնահատել ֆինանսական ռիսկերը, մշակել դրանք նվազեցնելու միջոցներ:

Required qualifications

Բարձրագույն մաթեմատիկական կամ տնտեսագիտական կրթություն հաշվապահական հաշվառման կամ հարակից ոլորտներում,

Երեք և ավելի տարվա աշխատանքային փորձ Ֆինանսական ոլորտում, երկու և ավելի տարվա աշխատանքային փորձ կառավարման ոլորտում,

Հայերեն լեզվի գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն,

Անգլերեն, ռուսերեն լեզուների գրավոր, բանավոր լավ/գերազանց իմացություն,

ՀՀ հարկային օրենսդրության և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական նորմերի գերազանց իմացություն,

ՀՀ հարկային օրենսդրության և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական նորմերի կիրառման ունակություն,

MS office ծրագրի, մասնավորապես Excel ծրագրի գերազանց իմացություն

ՀԾ-ի գերազանց իմացություն

Required candidate level: Senior

Additional information

Հասցե Արարատի մարզ, Դարակերտ, Կենտրոնական փողոց 2/2:  Գործում է անվճար ծառայողական մեքենա Ս.Դավիթ կայարանից դեպի ընկերություն և հակառակ ուղղությամբ:

Հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել ուղարկելով ինքնակենսագրական

hr@softpapyrus.am էլ.հասցեին կամ զանգահարելով 041005027 հեռախոսահամարին:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Soft skills

Leadership skills

Time management

Problem solving 

Teamwork

Ability to work under pressure

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.

Photo Gallery

Contact details

Phone: +37441005027

Address: Արցախի 63/3, Yerevan, Armenia

Find Սովթ Պապիրուս ՍՊԸ on social media