Head of the Research and Strategic Analysis Center of the Union of Banks of Armenia

Apply with Email

Deadline: 21 July 2024

Employment term: Permanent

Category: Data Research/Analysis

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Հետազոտական և ռազմավարական վերլուծությունների կենտրոնի ղեկավարը առանցքային դեր կխաղա ՀԲՄ-ի ռազմավարական ուղղության ձևավորման և իրականացման գործում: Ղեկավարի այս պաշտոնը պահանջում է ռազմավարական մտածողություն՝ նախագծերի կառավարման հզոր հմտություններով և Հայաստանի բանկային հատվածի խորը պատկերացումներով:

Job responsibilities

 • Առաջնորդել ՀԲՄ-ի ռազմավարական տեսլականի և նպատակների մշակումն ու կատարելագործումը` համահունչ կազմակերպության առաքելությանը և նպատակներին:
 • Առաջնորդել ռազմավարական նախաձեռնությունների իրականացումը՝ համագործակցելով բարձրագույն ղեկավարության, անդամ բանկերի և շահագրգիռ կողմերի հետ՝ ցանկալի արդյունքների հասնելու համար:
 • Վերահսկել ծրագրերի պլանավորումը, իրականացումը և մոնիտորինգը կազմակերպության ներսում՝ ապահովելով ժամանակացույցերի, բյուջեների և որակի չափանիշների պահպանումը:
 • Իրականացնել ծրագրերի կառավարման արդյունավետ մեթոդոլոգիաներ և գործիքներ՝ ծրագրի արդյունավետ իրականացումը հեշտացնելու համար:
 • Իրականացնել շուկայի հետազոտություն և վերլուծություն՝ բացահայտելու բանկային հատվածում ի հայտ եկած միտումները, հնարավորությունները և ռիսկերը:
 • Ներկայացնել ՀԲՄ-ն հանդիպումներում, կոնֆերանսներում և ֆորումներում՝ արդյունավետ կերպով ձևակերպելով կազմակերպության դիրքորոշումներն ու առաջնահերթությունները:

Required qualifications

 • Ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն հինգ տարվա ստաժ:
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն։
 • Բակալավրի կոչում բիզնեսի կառավարման, ֆինանսների, տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտում: Նախընտրելի է մագիստրատուրա։
 • Ռազմավարական պլանավորման, նախագծերի կառավարման և բանկային կամ ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում առաջատար դերերում փորձ:
 • Հայաստանի բանկային հատվածի խորը պատկերացում, ներառյալ կարգավորող շրջանակները, շուկայի դինամիկան և մրցակցային միջավայրը:
 • Ուժեղ վերլուծական և խնդիրներ լուծելու հմտություններ՝ ռազմավարական նպատակները գործող պլանների և նախաձեռնությունների վերածելու ունակությամբ:
 • Հաղորդակցման, ներկայացման և միջանձնային բարձր հմտություններ՝ բոլոր մակարդակներում շահագրգիռ կողմերի վրա ներգրավելու և ազդելու ունակությամբ:
 • Առաջնորդության կարողություններ, ներառյալ թիմերին ոգեշնչելու և առաջնորդելու ունակություն՝ հավակնոտ նպատակներին հասնելու համար:

Required candidate level: C level

Salary: 800000 AMD - 1000000 AMD Gross a month

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Professional skills

Banking legislation of RA

Financial analysis

Financial statement preparation

Soft skills

Ability to work independently

Personal branding

Leadership skills

Negotiation skills

Written communication skills

Positive attitude

Time management

Problem solving 

Conflict resolution skills

Adaptability

Flexible

Detail-oriented

Coaching /mentorship

Goal-oriented

Decision making

Teamwork

Honest

Reliability

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://www.uba.am

Address: Կորյունի 19ա, Yerevan, Armenia