Apply with Email

Կորպորատիվ Վաճառքի մասնագետ

With email

Deadline: 19 June 2024

Employment term: Permanent

Category: Tourism/Hospitality/HoReCa

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Հանդիպումներ ունենալ հաճախորդների հետ, ձեռք բերել վստահություն, հաստատել մտերմություն նրանց հետ,

Ճանաչել հյուրանոցն ամբողջ մանրամասնությամբ, ներկայացնել այն գործընկերներին և ցանկացողներին,

Պատասխանատու լինել կորպորատիվ շուկայի համար,

Զանգեր կատարել նոր և հին կազմակերուպություններին, մեծացնել հաճախորդների քանակը։

Job responsibilities

Ուսումնասիրել նոր և առկա կազմակերպությունների, որոնք կարող են լինել մեր հյուրանոցին համապատասխան գործընկերներ,

Ունենալ պատասխանատվություն կորպորատիվ սեգմենտը, շուկան կառավարելու և զարգացնելու հարցում,

Ցուցաբերել բանավոր և գրավոր հաղորդակցության հմտություններ,

Լինել ստեղծարար և նախաձեռնող,

Ունենալ ժամանակի արդյունավետ կառավարում,

Մասնակցել sales blitze-երի,

Պատրաստել և համակարգել կորպորատիվ կազմակերպությունների ստատիստիկան,

Ներկայացնել հյուրանոցը հաճախորդներին,

Հետևել հյուրանոցի բոլոր չափանիշներին և ընթացակարգին,

Արդյունավետ կառավարել կոնֆլիկտային իրավիճակները:

Required qualifications

Բարձրագույն կրթություն

Աշխատանքային փորձ,

Հաղորդակցման լավ հմտություններ,

Հայերեն,ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,

Գործարար վարվելակերպի էթիկա,

Հյուրանոցային սպասարկման հիմունքներ։

Required candidate level: Senior

Salary: 200000 AMD - 300000 AMD Net a month

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Professional skills

Windows Server

Soft skills

Negotiation skills

Written communication skills

Positive attitude

Time management

Flexible

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.

Benefits

Free meal(s)/Coupons