Apply with Email

Լաբորատորիայի ղեկավար

With email

Deadline: 19 June 2024

Employment term: Permanent

Category: Production

Job type: Full time

Location: Abovyan

Job description:

Թամարը ՍՊ ընկերությանը անհրաժեշտ է լաբորատորիայի ղեկավար։

Job responsibilities

 • Կատարել արտադրական գործընթացների վերլուծություն և դրանց գնահատում:
 • Արտադրանքի թողարկման գործընթացի բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների իրականացում:
 • Արտադրանքի որակի վերահսկողության համակարգի կիրառման ապահովում արտադրության յուրաքանչյուր փուլում:
 • Արտադրանքի վերահսկում պահանջվող նորմերին ՝ ԳՕՍՏ և ստանդարտներին՝ ԻՍՕ համապատասխան:
 • Ապահովել լաբորատոր գործունեության փաստաթղթային ձևակերպման, փաստաթղթերի շարժի, պահպանման, կատարման և այդ գործընթացի հետ կապված այլ աշխատանքների իրականացման և կազմակերպման գործառույթները։
 • Սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահպանման վերահսկողություն։

Required qualifications

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (քիմիա, կենսաքիմիա և հարակից ոլորտներ)
 • աշխատակազմի կառավարման հմտություններ,
 • բազմախնդիր միջավայրում աշխատելու ունակություն,
 • ճկունություն և պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն։

Required candidate level: Senior

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Professional skills

Data processing

Soft skills

Teamwork

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://tamara.am

Phone: (010) 251-664

Address: Կոտայքի 1/94, Yerevan, Armenia

Find Թամարա ՍՊԸ on social media