Head of HRM Department

Վերջնաժամկետ՝ 30 Սեպտեմբեր 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for highly responsible and experienced Head of HRM Department, the person who can have a great contribution in our actively growing team by his/her enthusiastic and creative work.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Manage and supervise Company all HRM activities in 3 markets (Armenia, Georgia, Belarus);
 • Plan, organize and manage HR functions for the organization and participate in developing HRM goals, objectives and systems;
 • Create an HRM department strategy in line with the business needs of the company, including but not limited to: workforce planning, employee development, retention and engagement programming, and succession planning;
 • Develop, implement and monitor Human Resources policies, procedures and programs consistent with corporate objectives and goals;
 • Provide proactive Human Resources coaching and consulting services to management and non-management for employee relations issues;
 • Coordinate the recruitment process including create job postings, sourcing the best talent, leading the hiring and interviewing process, conducting interviews, negotiations with candidates, job offer processing, etc.
 • Participate in the development of Company employee incentive programs and control the implementation of approved programs;
 • Develop, organize and coordinate staff motivation activities (events, competitions, gaming etc.);
 • Supervise and coordinate HRM administration/ documentation (hiring/ resignation processes, vacation calculation, contracts, agreements, orders etc.);
 • Prepare and coordinate the companies’ HRM budgets;
 • Provide monthly, quarterly and annual reports on HRM activities and expenses;
 • Be informed with the HRM latest trends, technologies and methodologies;
 • Coordinate the HRM team’s daily operations and tasks.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Higher education in a relevant field;
 • Work experience in HRM more than 5 years;
 • At least 3 years of work experience in managerial position;
 • Analytical and strategic thinking;
 • Ability to achieve results and meet strict deadlines in an effective manner;
 • Strong interpersonal and organizational skills;
 • Excellent communication and negotiation skills;
 • Ability to work under the time pressure;
 • Excellent written and verbal communication skills in Armenian, English and Russian languages;
 • Advanced computer skills.

Լրացուցիչ տեղեկություն

If you meet the requirements above and are interested in the position announced, please, e-mail your detailed CV with photo 3x4 to [email protected].am

Please clearly mention the position title (Head of HRM Department) you are applying for in the subject line of your message.

Please be informed that only shortlisted candidates will be contacted.

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Կոնֆլիկտի հարթում

Արդյունքին ուղղվածություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://time.am/en/home

Հասցե՝

Գտնել սոց․ կայքերում