IT Technician

Վերջնաժամկետ՝ 20 Սեպտեմբեր 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Այլ ՏՏ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

For the IT Technician position, we are looking for a technically skilled candidate with the ability to problem-solve. IT Technicians are expected to display good interpersonal skills as they will interact with colleagues from various departments and executive levels. 

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Operating systems and corresponding software installation 
 • Configuration and support on workstations 
 • Responsible for computer hardware and electronic equipment installation and diagnostics 
 • Network cabling 
 • Working with company technical documentation and keeping it up to date 
 • Providing technical support
 • Consulting regarding new technical devices 

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Knowledge of Windows operating systems family 
 • Familiarity with Linux operating systems is an advantage 
 • Knowledge of MS Office (Word, Excel and Outlook) 
 • Troubleshooting network devices (e.g. printers)
 • Hard-working, disciplined personality with high sense of responsibility 
 • Ability to work under pressure 
 • Team-work capability 

Մասնագիտական հմտություններ

Linux OS

Windows համակարգի ադմինիստրացիա

Linux system administration

Networking

Համակարգչային գիտելիքներ

MS Windows, MS Office

Troubleshooting

Mobile/PC ծրագրային սպասարկում

TCP/IP

OSI

Անձնական հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Խնդիրների լուծում

Հարմարվողականություն

Ճկունություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Հաղորդակցություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

If interested, please send your last updated and detailed resume to: [email protected]. Please indicate "IT Technician" in the subject line of your e-mail. Only shortlisted candidates will be invited for an interview. 

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Հասցե՝

Գտնել Energize Global Services սոց․ կայքերում