՚՚ ԱՐՖՒՆ՚՚ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ

1139 Ընկերության էջի դիտումներ

2 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

7 ընդհանուր աշխատանքներ

«Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ –ն ստեղծվել է  10.12.2002 թվականին համաձայն վարկային միության հիմնադիրների միջև կնքված հիմնադիր պայմանագրի:
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 25.02.2003 թվականի թիվ 87 որոշմամբ «Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ- ին տրվել է «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված՝ ՀՀ ԿԲ նորմատիվ իրավական ակտերով վարկային միություն վարկային կազմակերպություններին թույլատրված բոլոր ֆինանսական գործառնություններն իրականացնելու համար ԹԻՎ 2 ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ:

Կազմակերպությունը գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, ՀՀ գործող օրենսդրությամբ, ՀՀ ԿԲ-ի կանոնակարգերով, «Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ-ի ներքին իրավական ակտերով:

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2002

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Փ. Բուզանդի 1շ., 1/1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Փ. Բուզանդի 1շ., 1/1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37410545304