Ներածություն

Բարի գալուստ www.staff.am (<<staff.am>>) կայք և առցանց ծառայություններ, որը տնօրինվում է <<Թեք Սերվիս>> Սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության կողմից (<<ընկերություն>>, <<մենք>>կամ<<մեզ>>)։ Սույն փաստաթուղթը իրավական համաձայնագիր է հանդիսանում staff.am-ի և Ձեր միջև, ըստ որի կարգավորվում է կայքի առցանց կամ մոբայլ ծառայություններ Ձեր մուտքը և օգտագործումը։

Համաձայնագրի ընդունումը 

Մուտք գործելով և կայքը օգտագործելով Դուք համաձայնվում եք այդ պայմաններին։ Եթե Դուք օգտագործում եք staff.am-ը ընկերության կամ այլ իրավաբանական անձի անունից, ապա <<Դուք>> նշանակում է նաև այդ ընկերությունը կամ իրավաբանական անձը, և սույն պայմանները պարտադիր են Ձեզ համար` անկախ Ձեր հետ առանձին կնքված պայմանագրից։ Դուք չեք կարող օգտագործել staff.am-ը, եթե կայք մուտք գործելու պահին oգտագործման պայմանների առկա տարբերակի հետ համաձայն չեք։ Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոփոխություններ կատարել կայքում` առանց Ձեզ նախապես զգուշացնելու։ Համաձայնագրի ամենավերջին տարբերակը կտեղադրվի կայքում, և Դուք պետք է վերանայեք այն յուրաքանչյուր անգամ կայք մուտք գործելուց առաջ։ Համաձայնագիրը տարածվում է բոլոր գործատուների, ընկերությունների, աշխատանք փնտրողների, այցելուների, աշխատողների, երրորդ կողմի գործադիրների և այն անձանց վրա, ովքեր այցելում են կայք և/կամ մուտք են գործում Ծառայություն (<<Օգտատերեր>>)։

Օգտատերերի տեսակները

staff.am-ը հատուկ դերեր է սահմանում Օգտատերերի տարբեր տեսակներին։ <<Դուք>>-ը, ինչպես նշված է համաձայնագրում, վերաբերվում է այցելուներին, ովքեր այցելում են Ծառայություն և staff.am կայք, և անհատներին, ովքեր մուտք են գործում և օգտագործում են Ծառայությունը իրենց և/կամ ընկերության անունից։ Եթե Դուք օգտագործում եք ծառայությունը աշխատակից փնտրելու, CV-ներ նայելու, աշխատանքի հայտարարություններ տեղադրելու, հարցազրույցի հրավեր ուղարկելու, պոտենցիալ աշխատակիցների մարդկային ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կառավարելու համար՝  Դուք <<Գործատու>> եք, երբեմն նաև <<Ընկերություն>>։ Եթե Դուք օգտագործում եք Ծառայությունը Ձեր անձնական էջը բացելու, աշխատանքի ծանուցումներին գրանցվելու, կամ որոնելու/դիմելու աշխատանքի հայտարարություններին՝ Դուք <<Աշխատանք փնտրող>> եք։ Եթե Դուք օգտագործում եք ծառայությունը առավելություններ ձեռք բերելու համար՝ Դուք <<Աշխատակից>> եք։

 Օգտագործման իրավունքը

Կայքը հասանելի է 14 տարեկան և բարձր անձանց համար։ 18 տարեկանից ցածր անձանց կայքի օգտագործումը պետք է լինի ծնողի, խնամակալի կամ այլ պատասխանատու չափահաս անձի հսկողության տակ։ Դուք կամ (եթե կիրառելի է) staff.am կայքի օգտագործումը վերահսկող չափահասը պետք է լիզորված լինի գործելու սույն պայմաններին համապատասխան՝ բացառությամբ գործատուի կողմից գործատուի անվճար փաթեթի լիազորված օգտագործումից, կամ մեր կողմից այլ կերպ վավերացվածի, staff.am-ը նախատեսված է Ձեր անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար։ Դուք չեք կարող օգտագործել staff.am-ը, եթե մենք դադարեցրել ենք Ձեր հաշիվը կամ արգելել ենք։

Հայտարարությունը կազմելիս անհրաժեշտ է պահպանել ԵԱՀԿ միջազգային չափորոշիչներով, ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ ԱՕ երաշխավորված  իրավահավասարության պահպանման սկզբունքը: Այն է՝ ընդունել աշխատանքային կողմերի իրավահավասարությունը՝ անկախ նրանց սեռից, ռասայից, ազգությունից, լեզվից, ծագումից, քաղաքացիությունից, սոցիալական դրությունից, դավանանքից, ամուսնական վիճակից և ընտանեկան դրությունից, տարիքից, համոզմունքներից կամ տեսակետներից, կուսակցություններին, արհեստակցական միություններին կամ հասարակական կազմակերպություններին անդամակցելուց, աշխատողի գործնական հատկանիշների հետ չկապված այլ հանգամանքներից։ Մասնավորապես, հայտարարությունները կազմելիս ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է նշել, տարիք, սեռ, ռասսա, կրոն, արտաքին տվյալներ և այլ մատնանշող հատկանիշներ։

ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՅՔԻ ՕԳԱՏԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԻՐ ՈՂՋ ԷՈՒԹՅԱՄԲ։

Մտավոր սեփականություն

Կայքի բովանդակությունը, կառուցվածքը, դիզայնը, և Կայքի հետ առնչվող այլ գործոններ պաշտպանված են համապատասխան հեղինակային, բացառիկ իրավունքով և այլ սեփականության իրավունքով: Խստիվ արգելվում է տպել, տարածել, օգտագործել կամ հրատարակել Կայքի ցանկացած մաս` բացառությամբ Համաձայնագրի սահմանափակ իրավունքով թույլատրելի բաժիններից: Այս Կայքում երրորդ կողմերի որևէ անունների, ապրանքանիշերի, արտադրանքների և ծառայությունների ցուցակը կամ այլ կայքերին հղումները կամ տեղեկատվությունը տրամադրվում են միայն Ձեր հարմարավետության համար և ոչ մի դեպքում չեն պարունակում կամ ենթադրում staff.am-ի կողմից երրորդ կողմի, տեղեկատվության, արտադրանքի կամ ծառայության ընդունում, հովանավորչություն կամ առաջարկություն: staff.am-ը պատասխանատվություն չի կրում այլ կայքերի բովանդակության համար և չի հաստատում այդպիսի կայքերում տեղադրված նյութերի բովանդակությունը կամ դրանց ճշմարտացիությունը: Եթե Դուք որոշեք հղում անել այդպիսի երրորդ կողմի կայքերին, ապա Դուք դա կանեք ամբողջովին Ձեր սեփական նախաձեռնությամբ:  Դուք համաձայնվում եք, որ staff.am-ի կամ ծառայության վերաբերյալ Ձեր կողմից տրամադրած ցանկացած հետադարձ կապի գնահատականներ, մեկնաբանություններ, կամ առաջարկություններ ամբողջովին կամավոր հիմունքներով են, և համապատասխանության դեպքում մենք ազատ ենք օգտագործելու հետադարձ կապի գնահատականները, մեկնաբանությունները կամ առաջարկությունները առանց Ձեր նկատմամբ որևէ պարտավորություններ ստանձնելու։ staff.am-ը իրավազոր է իր հայեցողությամբ փոփոխել կամ ջնջել Կայքում հայտնվող ցանկացած փաստաթղթեր, տեղեկություններ կամ այլ բովանդակություն:

Ապրանքանիշեր

staff.am-ը ® Թեք սերվիս ՍՊԸ-ի գրանցված ապրանքանիշն է։ Ապրանքանիշերը, լոգոտիպը և ծառայության մյուս ապրանքանիշերը (<<Ապրանքանիշեր>>), որոնք ցուցադրված են կայքում, մեր սեփականությունն են կամ երրորդ կողմի սեփականությունը։ Ձեզ չի թույլատրվում օգտագործել այս Ապրանքանիշերն առանց մեր կողմից նախնական գրավոր համաձայնության կամ երրորդ կողմի համաձայնության, ովքեր հանդիսանում են համապատասխան Ապրանքանիշերի սեփականատերեր։

Կայքի անվտանգությունը

Աշխատանքի հայտարարությունները, CV-ների բազան և staff.am-ի այլ հնարավորություններ կարող են օգտագործվել բացառապես օրինական նպատակներով այն անձանց կողմից, ովքեր փնտրում են աշխատանք և կարիերայի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև աշխատակից փնտրող գործատուների կողմից։ staff.am կորպորատիվ և անհատական էջերը կարող են օգտագործվել միայն օրինական նպատակներով այն անձանց կողմից, ովքեր ցանկանում են համագործակցել այլ անձանց հետ անձնական կամ մասնագիտական նկատառումներից ելնելով։