Brandingo

18225 Ընկերության էջի դիտումներ

7 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

14 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` Այլ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 91 Տերյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

91 Տերյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37499411144