Dexatel

38551 Ընկերության էջի դիտումներ

32 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

78 ընդհանուր աշխատանքներ

Dexatel was founded in 2015 and since then we offer excellent telecommunication services: voice wholesale and retail services, SMS hubbing services and Cloud PBX services.

The main goal for Dexatel is to provide telecommunication products that will cover telecommunication market. From the beginning, till now Dexatel improves its services and now we offer the best quality with reasonable prices. Today we have more than 400 partners from all over the world including Tier 1 companies and Telecom operators.

Our Mission

While carrying out our business activities, we utilize the newest technologies to provide IT services and connect our customers with the best suppliers. New programs and investments to develop the field are of primary importance to us to become more competitive among different companies and operators around the world.

Our Vision

We see success in our business not only by displaying high-quality standards and professional development but also by creating an atmosphere in the workplace that will itself be a source of inspiration for each of us at the Company.

We have adopted the principle of creating and maintaining a healthy working environment based on tolerance, equality and non-discrimination. Each employee of the Company has no advantage over another employee in terms of education, personal development, professional qualifications or other personal attributes. Our Company provides everyone with the opportunity for self-development and progress without limitations.

Another aspiration of ours is to become the best representative of our field and an industry leading player, trusted by different operators, companies and start-ups based on our professionalism and use of cutting-edge technologies.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 12 Ամիրյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Carrier Path at Dexatel

At Dexatel we strongly beleive that the team is our main asset. 

We encourage and promote teamwork which boosts productivity and makes our team members feel less isolated, it also helps them to feel more engaged with their tasks. At Dexatel, we created the best atmostphere at the office, because we know that healthy and happy employees are more motivated and engaged. We train, coach and teach and therefore providing opportunites for growth and self-development. 

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Պարգեվատրման համակարգ
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Առողջության ապահովագրություն
Վճարովի ոչ աշխատանքային հավելյալ ժամեր

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

12 Ամիրյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37433300470