Digitain

1128289 Ընկերության էջի դիտումներ

1953 հետևորդ

55 ակտիվ աշխատանքներ

3679 ընդհանուր աշխատանքներ

Who We Are

We are Digitain and we call ourselves Digitainers. Our company provides software solutions to the online, mobile and web-based verticals.

We are part of a creative environment, where the brightest minds flourish together and create solutions that are optimal for businesses and friendly for users.

 

How We Got Here

Starting as a B2C business many years ago, our company re-established in 2015. Since then we have built ourselves to be one of the industry’s favorite software providers. Today we have more than 2500 employees and over 200 partners across the globe. 
 

Happy Employees, Happy Customers  

Our success lies upon our talents who create an incredible team spirit day after day. We are committed to chasing innovation with passion to provide extremely easy and satisfying software solutions for our customers. We put a lot of emphasis on teamwork, technological flexibility, and dedication to our customers.

Working in a professional but at the same time enjoyable and cozy atmosphere every day, we are determined to push our employees to grow personally and professionally by providing various professional training, some occurring abroad, and organizational development activities.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 2000-10000

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (55)

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Զեղչեր և բոնուսներ աշխատակիցներին
Մերսում

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն