Evolution

96646 Ընկերության էջի դիտումներ

160 հետևորդ

10 ակտիվ աշխատանքներ

339 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2006

Աշխատակիցների քանակը` 10000 և ավելի

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (10)

Evolution Coming To Armenia

Evolution, leading international B2B developer and provider of products for the online gaming industry, is opening a broadcasting studio in Yerevan. The modern state-of-the-art studio will be part of the company global network of and serve online casino operators with all over the world with English speaking live dealer tables. With A-Z product development in-house, including design, software and technical development, Evolution is a pioneer, constantly aiming to push the limits of what has been done in terms of online user experience.

Evolution’s broadcasting units operate 24/7 and function like giant TV-studios in which employees lead the games and interact with players live in front of the camera. By entering the Armenian market, Evolution will create 100s of entry-level job opportunities for local youth in Yerevan and its surroundings.

Studio Tour with Jacob Claesson

Attention, attention!!!

Take your seats and join us in Evolution Armenia's studio tour with Head of Operations, Jacob Claesson! During the tour you will find out:

- who we are

- what our studio will be like

- who we are looking for

- how to join us

So, click on the video and start your tour. And if you decide to join Evolution, follow the link: https://www.evolution.com/careers/armenia/

Evo Team at Color Fest 2022

It is possible to kickstart your career in leading international Company!

Join Evolution Armenia!

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Անվճար կայանում
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Արտոնյալ քարտ
Բիզնես գործուղումներ
Անհատական զարգացմանը խթանող միջավայր
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Ֆիզիկական բարեկեցության ծրագրեր
Աշխատավայրում սպորտի եվ յոգայի զոնա
Առաջին բուժօգնության դասընթացներ
Հավասար հիմունքներով աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն