Fortra Armenia

175882 Ընկերության էջի դիտումներ

186 հետևորդ

2 ակտիվ աշխատանքներ

460 ընդհանուր աշխատանքներ

This is Fortra, the new face of HelpSystems.

Fortra is a cybersecurity company like no other. In recent years, Fortra has grown to more than 3,000 employees with offices in 18 countries and over 30,000 global customers. As part of this evolution, the company shifted its focus to cybersecurity and automation, building a best-in-class portfolio with key capabilities in data security, infrastructure protection, and managed security services. Our team is dedicated to proactively improving and adapting to stay ahead of the ever-evolving threat landscape.

Fortra Armenia office is one of the Development centers with over 140 staff locally. Fortra is a seven-time Star Tribune Top Workplace dedicated to making our employees happy by nurturing a warm welcoming environment, great company culture, by offering competitive benefits, transparency from leadership, continuous and professional development and career growth in a structured and well-established organization with proper performance and evaluation programs and a lot of other perks.

Learn more at www.fortra.com

 

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 2000-10000

Գտնվելու վայրը: 9 Ալեք Մանուկյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (2)

HS Band - Արի՛ իմ սոխակ

HelpSystems-ը լի է տաղանդներով:

Այո, մեր թիմը լի է տեխնիկական տաղանդներով, որոնք առաջարկում են կիբերանվտանգության և IT ավտոմատացման տարբեր ապրանքներ Fortune 500 ընկերություններին:
Բայց մենք նաև գիտենք, թե ինչպես զվարճանալ: HelpSystems-ն ունի ներքին band, որը ղեկավարում են երաժշտական տաղանդներով մեր աշխատակիցները:


Դիտեք նրանց ամենավերջին երաժշտական տեսահոլովակը:

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

9 Ալեք Մանուկյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն