Hundred CJSC

3541 Ընկերության էջի դիտումներ

17 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

37 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն

Գտնվելու վայրը: 15 Մովսես Խորենացի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Hundred CJSC

Hundred MS is a cloud-based finance advisory firm that covers everything in the typical scope of a CFO, controller, accountant, and analyst. We have demonstrated through our last few years of substantial growth that we can accomplish great things irrespective of where we work. As such, we operate a remote-first model that empowers our experts to work virtually in an environment that focuses on DEI, mental health, and fun.

Hundred was established with objective to provide catalyst finance and accounting Managed Services to growth companies to enable them to hone their long-term strategy and leverage their core competencies around value-creating activities.

We believe that earning the trust of each Client cements the next layer of the foundation of the Company’s reputation. Financial relations are built on trust; thus, our reputation is the heart of our business. Our allocentric approach to dealing with clients ensures that we always put their interests first.

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Նվերներ տոների կապակցությամբ

Կոնտակտներ

15 Մովսես Խորենացի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37441071100