InConcept Labs

10043 դիտում

1 հետևորդ

4 ակտիվ աշխատանքներ

13 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին InConcept Labs

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2014

Աշխատակիցների քանակը` 11-20

Գտնվելու վայրը: 21 Կալենցի փողոց, Երևան, Հայաստան

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (4)

Կոնտակտներ

21 Կալենցի փողոց, Երևան, Հայաստան
+37494700678