InConcept Labs

35627 Ընկերության էջի դիտումներ

19 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

78 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2014

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 21 Կալենցի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Presenting our product at Vegas Convention Center

On February 2020, we were presenting our product completely build by InConcept Labs team at Las Vegas Convention Center during Concrete 2020 expo. InConcept Labs team during the last 2.5 years was working on a face recognition based employee time tracking solution for the field industry. This year was the first time we have presented our product to the big audience and the feedback we got from industry experts and customers exceeded all expectations. The product built by a small team in less than 3 years shadowed products from giant companies who are on the market for 10+ years.

We have proved that a small, but very smart and dedicated team can build a world class market ready product. We also have proved that with the use of the latest technologies and really quick development we can win the competition over the established market players.

Here are some of our technologies we used for in development: multi-tenant server architecture using Java Spring Boot framework, AWS face recognition services, Realm/PostgreSQL db engines, S3 storage with lambdas, Kotlin, RX-Swift, Angular 2+ and bunch of other technologies.

 

Continuous learning at InConcept Labs

 

Here at InConcept Labs we took Benjamin Franklin's words very seriously: “An investment in knowledge pays the best interest.” 

No matter what your experience level and no matter in which position you joined us, everyday learning is our key principle. And this is not just a marketing message, we invest a lot in our team members learning.

At the office we are running weekly learning sessions, presentations, just discussions or together with video watching sessions. Everyone is encouraged to share his/her knowledge with the team. 

We also 100% compensate for all online learning courses, books, any local training costs and also partially cover the travel and conference costs outside of the country.

 

 

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Պարգևատրումներ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Զվարճանքի ժամ
Սպորտային փաթեթ
Բիզնես գործուղումներ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Մարզասրահի կորպորատիվ անդամակցություն
Մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Ոլորտի աշխատակիցների համար կազմակերպվող սպորտային և ինտելեկտուալ մրցաշարերի մասնակցություն
Նվերներ տոների կապակցությամբ

Կոնտակտներ

21 Կալենցի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37494700678