IQ Soft

25849 Ընկերության էջի դիտումներ

13 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

49 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 2a Ագաթանգեղոսի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

IQ SOFT 7 Years Anniversary

IQ Soft is an Independent software development company based in Armenia with its roots in the Gaming and Blockchain development industry.

Our corporation’s history begins on 01.04.2015 when an enthusiastic, goal-oriented team of developers with a clear vision of aims decided to change existing rules of the gaming industry and develop Independency Platform for operations with innovative solutions. Now we have a great team of more than 35 employees whose mission is to return the human natural state to all our partners, which is the Independency. Our goal is to make our partners' lives easier by automating all possible business processes and giving them a chance to operate with minimum resources. Starting from scratch, our goal-oriented team had organic growth during those 7 years.

What we reached during the 7 years journey...

  • We involved new colleagues who are about 40 now.
  • Trusted partners, which can be counted by  5 dozen.
  • We have found our place on the honest taxpayers list of the RA, enhancing our tax payments from 5k USD to 120k USD.

Nowadays, we are constructing our new head office building for 300 employees and plan to celebrate our 10th anniversary at our dream office. As a result of this stage, we plan to become one of the top 1,000 taxpayers of Armenia and this is just the beginning.

Many thanks to our team for trustability, honesty and commitment. Moving forward together as a team player and keeping a company culture are the main factors of success which we achieved.

IQ SOFT, INDEPENDENCY PROVIDER!

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար կայանում
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Բիզնես գործուղումներ

Կոնտակտներ

2a Ագաթանգեղոսի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37411589860
Loading
Loading