Krisp

98744 Ընկերության էջի դիտումներ

76 հետևորդ

11 ակտիվ աշխատանքներ

125 ընդհանուր աշխատանքներ

Krisp's Speech Enhancement technology significantly removes background noise from a real time conversation. The technology is based on a patentable novel approach and leverages Deep Neural Networks. Krisp's specially designed Deep Neural Network is trained to recognize Noise in Audio and remove it without impacting the Human Speech. Our Team Consists of AI, Software Engineers, bunch of PhDs in Math/Physics and others. Website։ https://krisp.ai

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: 5 Հրաչյա Քոչարի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (11)

Krisp snags $5M A round as demand grows for its voice-isolating algorithm

Krisp’s smart noise suppression tech, which silences ambient sounds and isolates your voice for calls, arrived just in time.
The company got out in front of the global shift to virtual presence, turning early niche traction into real customers and attracting a shiny new $5 million Series A funding round to expand and diversify its timely offering.

Article: https://tcrn.ch/2C6Sctn

#WorkFromHome. Krisp-ի լավագույն փորձը

Krisp-ի արձագանքը COVID19-ին

RTX Voice: Noise-destroying tech put to the test

Graphics card-maker Nvidia is developing noise-cancellation technology that can eliminate nuisance sounds from video calls and livestreams.

The first version of its technology uses spare capacity on its high-end graphics cards.

BBC Click's Chris Fox put the system through a series of increasingly complex challenges, alongside existing noise-cancelling software Krisp.

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Օնլայն և տեղական թրենինգներ
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Ճկուն աշխատաժամեր
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Սպորտային փաթեթ
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Պարգևատրումներ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Բրենդային օնլայն խանութներից ընկերության ապրանքանիշով իրերի ձեռքբերում

Կոնտակտներ

5 Հրաչյա Քոչարի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն