Krisp

138868 Ընկերության էջի դիտումներ

218 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

273 ընդհանուր աշխատանքներ

Krisp's Speech Enhancement technology significantly removes background noise from a real time conversation. The technology is based on a patentable novel approach and leverages Deep Neural Networks. Krisp's specially designed Deep Neural Network is trained to recognize Noise in Audio and remove it without impacting the Human Speech. Our Team Consists of AI, Software Engineers, bunch of PhDs in Math/Physics and others. Website։ https://krisp.ai

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 5 Հրաչյա Քոչարի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

#WorkFromHome. Krisp-ի լավագույն փորձը

Krisp-ի արձագանքը COVID19-ին

Experience Krisp’s unique culture with us!

Learn about Krisp’s unique culture first-hand! Watch our team sharing their experience and get inspired by the opportunities.

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Պարգեվատրում երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Պարգեվատրման համակարգ
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Սպորտային փաթեթ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Ծնողական արձակուրդ
Բրենդային օնլայն խանութներից ընկերության ապրանքանիշով իրերի ձեռքբերում
Ոլորտի աշխատակիցների համար կազմակերպվող սպորտային եվ ինտելեկտուալ մրցաշարերի մասնակցություն

Կոնտակտներ

5 Հրաչյա Քոչարի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն