LMS LLC, Loan Management Services

11436 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

9 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Ֆինանսներ/Բանկ/Ապահովագրություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 59 Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

LMS company Values

LMS is guided by the below mentioned core values and motivates employees to:

  • Take Initiative
  • Be Result-driven
  • Be Accountable
  • Take Leadership
  • Do Challenge
  • Drive Quality
  • Think Business

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգևավճար
Օնլայն և տեղական թրենինգներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

59 Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37460652002