SoftConstruct

930855 Ընկերության էջի դիտումներ

1665 հետևորդ

43 ակտիվ աշխատանքներ

3196 ընդհանուր աշխատանքներ

SoftConstruct is an imagination-driven tech company with a passion for transforming ideas
into business stories and developing innovative technology solutions for various industries.
Our ecosystem has given birth to market-leading independent labels, such as BetConstruct,
FeedConstruct, SpringBME, Ucraft, FasTToken, FastShift, and many more, all united under
the tagline "Imagined by SoftConstruct". This unique blend of creativity, fearless approach and
inventiveness drives us to create brands from an iGaming tech solutions provider to a
Digital event hosting platform and everything in between.
From the very first day, Soft’s approach to business has always been atypical - daring, non-
stop, creative and bold. And this journey of bold innovation and creativity has helped the
business evolve into a visionary brand that brings together over 5,000 people around the
world, spans 10+ trademarks with a number of branch offices operating worldwide.
Reframing the limits and questioning existing patterns has been and remains the key to
scaling our business story, bringing profound results and solutions to the people we work
with and work for.
SoftConstruct was founded by the Badalyan Brothers in 2010.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2010

Աշխատակիցների քանակը` 2000-10000

Գտնվելու վայրը: Գարեգին Հովսեփյան 20, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (43)

Margarita Margaryan, Chief HR Officer

Softconstruct is a company with a strong passion for discovering groundbreaking solutions in the field of innovative technologies. The key to our success, as we see it, lies in the dedication, endeavour and curiosity of our tribal community and the fearless drive for exploring new horizons. 

We have built an environment that brings together 4000+1 creative professionals united for the love of the game. We provide a healthy working ecosystem and a vast amount of opportunities for personal and professional development. We support our teams in their pursuit to keep the balance between work and fun. 

We dare to take the risk of exploring new ideas and doing things that we haven’t done before. We are bold enough to go beyond our own limits, to improvise and learn along the way.
Our vision is about being fearless and transforming ideas into business stories. 

 

SOFTCONSTRUCT

SoftConstruct is an imagination-driven tech company with a passion for transforming ideas into business stories and developing innovative technology solutions for various industries.Our ecosystem has given birth to market-leading independent labels, such as BetConstruct, FeedConstruct, SpringBME, Ucraft, FasTToken, FastShift, and many more, all united under the tagline "Imagined by SoftConstruct". This unique blend of creativity, fearless approach and inventiveness drives us to create brands from an iGaming tech solutions provider to a Digital event hosting platform and everything in between.
From the very first day, Soft’s approach to business has always been atypical - daring, non-stop, creative and bold. And this journey of bold innovation and creativity has helped the business evolve into a visionary brand that brings together over 5,000 people around the world, spans 10+ trademarks with a number of branch offices operating worldwide. Reframing the limits and questioning existing patterns has been and remains the key to scaling our business story, bringing profound results and solutions to the people we work with and work for.
SoftConstruct was founded by the Badalyan Brothers in 2010.

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Հագուստի կոդի բացակայություն
Զեղչեր և բոնուսներ աշխատակիցներին
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Նվերներ տոների կապակցությամբ
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Ոլորտի աշխատակիցների համար կազմակերպվող սպորտային և ինտելեկտուալ մրցաշարերի մասնակցություն
Մարզասրահի կորպորատիվ անդամակցություն
Աշխատավայրում սպորտի և յոգայի զոնա

Կոնտակտներ

Գարեգին Հովսեփյան 20, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(010) 510051