The Gituzh Initiative

1424 Ընկերության էջի դիտումներ

1 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

6 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Հիմնադրամ

Գտնվելու վայրը: 3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

About Gituzh

Gituzh (in English ‘‘Power of science’’) is an initiative that was formed in 2021. The mission and vision of the initiative embody the essence of Gituzh’s agenda.

At this point, the Gituzh agenda has garnered the support of over 180 company founders and entrepreneurs, along with 21 associations and foundations from the technological, business, and other communities. And that the community keeps expanding.

The initiative efforts in science and science/R&D policy making, state funding, as well as science communication have created the impetus for a variety of advances and constructive processes unprecedented in the recent 3 decades.

Կոնտակտներ

3 Հակոբ Հակոբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37494878300